top of page

                                                        VILKÅR                                                         

​​VILKÅR //

 

1. Ved å signere/bekrefte avtalen skriftlig, aksepterer leietaker at leietaker er ansvarlig for utstyret i det utstyret forlater lageret til Vestby, og til det er levert tilbake. Leietaker forplikter seg til å behandle utstyret etter beste evne.

 

2. Ved hærverk/forsømmelse av utstyret står leietaker ansvarlig for erstatning for det inntrufne, selv om dette skyldes tredjepart. Om ikke leietaker står avnsvarlig vil forholdet bli anmeldt til politiet.

 

3. Ved overtredelse av leieperioden forekommer det døgnleie basert på kalkyle. Om for eksempel kunde har utstyret 1 dag over leieperiode forekommer det et gebyr på 50% av første døgn.

 

4. Ved eventuelle problemer med utstyret under oppkobling/bruk skal dette meldes til Stagelite enten via tlf eller epost så fort som mulig. Skyldes problemet bruksfeil kan utleier forbeholde seg retten til å ta betalt for eventuelle utlegg som utrykning til leietaker.

 

5. Utstyret skal ikke på noe tidspunkt lånes vekk til tredjepart, utsyret står på leietaker til utstyret er levert inn på Bergen Lydutleie sitt lager.

 

6. Ved avbestilling av utstyr innen 5 virkedager før leiedag forekommer det et avbestillingsgebyr på 35% av avtalt totalsum - med mindre annet er avtalt.

 

7. Blir ikke ustyret hentet til avtalt tid og kunde ikke gir beskjed i forkant av leiedag/avtalt hentetidspunkt, fakturerer vi beløpet i sin helhet.

 

8. Kunde skal stille uoppfordret med norsk ID/dokumentasjon ved henting av utstyret.

 

9. Betaling skal gjøres ved eller innen henting av utstyret/leiedato. Kun forhåndsgodkjente kunder (bedrift) får tilsendt faktura i etterkant, kun etter avtale. Vi tar kort og kontant. 

KONTAKT OSS
STAGELITE
ADRESSE:
SANDÅSSTUBBEN 4, 1540 VESTBY
TELEFON:
+47 902 62 637
EPOST:
SALIS@STAGELITE.NO
ÅPNINGSTIDER
MAN - FRE
07.00 - 18.00
bottom of page